องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

นายก อบต.

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

76012
TodayToday7
YesterdayYesterday23
This_WeekThis_Week88
This_MonthThis_Month342
All_DaysAll_Days76012

ข่าวประกาศ

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง​ผิวจราจร​ถนน​ลงหิน​คลุก​พร้อม​เ​กลี่​ยแต่ง​บริเวณ​หมู่​ 2(ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณ​หมู่​ที่​ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11)​ บริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์​ 5, 6,7,11)​ จำนวน 7 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)​
Published: 08-23-2019
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง​ผิวจราจร​ถนน​ลงหิน​คลุก​พร้อม​เ​กลี่​ยแต่ง​บริเวณ​หมู่​ 2(ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณ​หมู่​ที่​ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11)​ บริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์​ 5, ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 8) บริเวณหมู่ที่ 11 (ถนนบ้าหนองโพธิ์ 3) บริเวณหมู่ที่ 12 (ถนนบ้านทุ่งรี 5) จำนวน 3 โครงการ (ตามแบ
Published: 08-19-2019 Hits: 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 8) บริเวณหมู่ที่ 11 (ถนนบ้าหนองโพธิ์ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 8) บริเวณหมู่ที่ 11 (ถนนบ้าหนองโพธิ์ 3) บริเวณหมู่ที่ 12 (ถนนบ้านทุ่งรี 5) จำนวน 3 โครงการ (ตามแบ
Published: 08-19-2019 Hits: 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 8) บริเวณหมู่ที่ 11 (ถนนบ้าหนองโพธิ์ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๕), หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านสระพังกร่าง ๓), หมู่ที่ ๑๐ (ถนนบ้านโพรงมะเดื่อ ๒),หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านหนอง
Published: 08-14-2019 Hits: 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๕), หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านสระพังกร่าง ๓), ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) และบริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 5 , 7 , 11 ) จำ
Published: 08-09-2019 Hits: 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) และบริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 5 , 7 , 11 ) จำ
Published: 08-09-2019 Hits: 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) และบริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 5 , 7 , 11 ) จำ
Published: 08-09-2019 Hits: 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญเรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ซอยบ้านศรีสำราญ 1) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนบ้านขื่อชนก 11 ) ...
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่6 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 15)บริเวณหมู่ที่ 11 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 11,12,15)และบริเวณหมู่ที่ 13 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 7 จำนวน 7 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 08-02-2019 Hits: 9
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่6 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 15)บริเวณหมู่ที่ 11 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 11,12,15)และบริเวณหมู่ที่ 13 ...

ข่าวจัดซื้อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 )
Published: 01-10-2019 Hits: 62
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 ) , (ซอยบ้านศรีสำราญ 6) บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 11 ) จำนวน 5 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ
Published: 01-08-2019 Hits: 56
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14
Published: 12-11-2018 Hits: 56
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​
Published: 12-11-2018 Hits: 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​   ...
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ 
Published: 12-07-2018 Hits: 56
การกำหนดราคากลางและดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ  รายละเอียดเอกสารคลิก... ...
ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Published: 11-19-2018 Hits: 59
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....
ประกาศเรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
Published: 11-19-2018 Hits: 60
เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ นและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)
Published: 11-16-2018 Hits: 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)    รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์การกำจัดยุงลาย”
Published: 07-31-2019 Hits: 8
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์การกำจัดยุงลาย”
Published: 07-15-2019 Hits: 8
"โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2562" 
Published: 07-15-2019 Hits: 12
"กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด อบต.ศรีสำราญ 2562"
Published: 07-15-2019 Hits: 14
"โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ศรีสำราญ 2562"
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Published: 11-22-2018 Hits: 62
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
Published: 10-19-2018 Hits: 55
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา