องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

นายก อบต.

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

75443
TodayToday20
YesterdayYesterday12
This_WeekThis_Week50
This_MonthThis_Month271
All_DaysAll_Days75443

ข่าวประกาศ

เรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
Published: 06-28-2019 Hits: 7
เรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ    รายละเอียดเอกสารคลิก....
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
Published: 06-27-2019 Hits: 8
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562   รายละเอียดเอกสารคลิก....
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562
Published: 06-27-2019 Hits: 6
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) ภายในหมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 13 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 14) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 06-26-2019 Hits: 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) ภายในหมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 13 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 14) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ จำนวน 1 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมปักเสาเข็มไม้ บริเวณหมู่ที่  7 บ้านสระพังกร่าง   (ซอย 1 ) จำนวน 1 โครงการ  (ตามแบบ อบต.กำหนด)
Published: 06-26-2019 Hits: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมปักเสาเข็มไม้ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านสระพังกร่าง (ซอย 1 ) จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    รายละเอียดเอกสารคลิก....

ข่าวจัดซื้อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 )
Published: 01-10-2019 Hits: 47
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านศรีสำราญ 3,4,5 ) , (ซอยบ้านศรีสำราญ 6) บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 11 ) จำนวน 5 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)    ...
วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ
Published: 01-08-2019 Hits: 46
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไผ่ขาด จำนวน 4 โครงการ   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14
Published: 12-11-2018 Hits: 47
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 5,10,13,14   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​
Published: 12-11-2018 Hits: 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องการกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 7,12,13 จำนวน 5 โครงการ ตามแบบ (อบต.กำหนด)​   ...
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ 
Published: 12-07-2018 Hits: 48
การกำหนดราคากลางและดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ โครงการ  รายละเอียดเอกสารคลิก... ...
ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Published: 11-19-2018 Hits: 45
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเอกสารคลิก....
ประกาศเรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
Published: 11-19-2018 Hits: 51
เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกาศ นและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)
Published: 11-16-2018 Hits: 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง วันและเวลาการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน (คศล.) บริเวณหมู่ที่ 8 (ซอยบ้านวังตะกู 3)    รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวกิจกรรม

Published: 07-15-2019 Hits: 1
"โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2562" 
Published: 07-15-2019 Hits: 2
"กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด อบต.ศรีสำราญ 2562"
Published: 07-15-2019 Hits: 2
"โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ศรีสำราญ 2562"
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Published: 11-22-2018 Hits: 54
การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
Published: 10-19-2018 Hits: 47
มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
Published: 08-14-2018 Hits: 75
จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561